Posunutí termínu pro navýšení startovného a další změny

Drobné změny, které vyplynuly jednak ze situace okolo COVID-u, tak i z přemístění závodů do Ejpovic:

  •  Nebudeme navyšovat startovné ve druhém termínu. Tzn. za základní startovné je možné se přihlašovat až do termínu 20.6.
  • Pokud přihlášeným zahraničním závodníkům nebude v termínu konání závodů z důvodu vládních opatření ČR a/nebo příslušné země umožněn vstup na území ČR, bude těmto startovné vráceno
  • SIAC bude možno zapůjčit u pořadatele. Pozor – požadavky na zapůjčení  SIAC čipů je nutno uvést v termínu přihlášek, nejpozději do 20.6. Vzhledem k omezenému množství SIAC čipů k zapůjčení nelze zaručit, že závodníkům, kteří si předem čip neobjednají, jej bude možno zajistit na místě.

Všechny změny jsou vyznačeny v Rozpisu.